Get Adobe Flash player

Lokalizacja źródeł hałasu

Określenie głównych źródeł hałasu jest kluczowym zagadnieniem przy znalezieniu optymalnych metod redukcji hałasu. Dokonujemy wizualizacji źródeł hałasu przy pomocy kamery akustycznej z wykorzystaniem metod beamforming oraz holografii akustycznej.
Kamera akustyczna może być stosowana do lokalizacji źródeł hałasu stacjonarnego i niestacjonarnego maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Źródła hałasu mogą być lokalizowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz hal przemysłowych.

Broszura informacyjna nt. kamery akustycznej - Noise Inspector

Przykłady wizualizacji źródeł hałasu - Noise Inspector [pdf]

Film z kamery akustycznej

This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player