Get Adobe Flash player

Pomiary i redukcja hałasu w przemyśle

Zajmujemy się pomiarami hałasu przemysłowego oraz poszukujemy metod jego zwalczania.
W zależności od rodzaju źródła hałasu dobieramy rozwiązania zapewniające optymalną redukcję hałasu.

W zakres usług wchodzi:

• Pomiary poziomu hałasu,

• Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy,

• Identyfikacja źródeł dźwięku przy pomocy kamery akustycznej,

• Pomiar i symulacja hałasu przemysłowego (LEQ Professional, ODEON).

• Projektowanie ekranów akustycznych dla zastosowania w halach fabrycznych oraz w środowisku,

• Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne: projektowanie i realizacja,

• Tłumiki akustyczne: projektowanie i realizacja,