Get Adobe Flash player

Systemy do wzbudzania, pomiaru i regulacji drgańSpectral Dynamics, Inc. jest światowym liderem w dostawie systemów pomiarowych i oprogramowania do analizy drgań i analiz dynamicznych. Produkty Spectral Dynamics wykorzystywane są w celu weryfikacji procesów projektowania, testowania produktów i badań jakościowych m.in. w zakładach elektronicznych i mechanicznych.

Zastosowania produktów Spectral Dynamics

Wzbudzanie i regulacja wzbudników drgań

• Regulacja pojedyńczego wzbudnika
• Jednoosiowa regulacja drgań wielu wzbudników
• Wieloosiowa regulacja wzbudnika lub wielu wzbudników

Pomiar/analiza danych

• Regulacja drgań (PUMA, JAGUAR, COUGAR, SIGLAB)
• Analiza stanów nieustalonych (PUMA, JAGUAR, COUGAR)
• Analiza sygnałem swept sine (PUMA, JAGUAR, COUGAR)
• Analiza modalna (StarModal)
• Analiza drgań roboczych (StarStruct)
• Analiza akustyczna (StarAcoustic)
• Analiza maszyn obrotowych (Order Analysis)