Get Adobe Flash player

SigLab - System do pomiaru i analizy drgań

SigLab jest idealnym narzędziem dla analizy procesów dynamicznych, analizy hałasu i drgań, analizy modalnej. Ustawienie i regulacja wszystkich pomiarów jest dokonywana za pomocą wirtualnych urządzeń (VI) istniejących w Matlabie. Wyniki są przedstawiane w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe są zapisywane w formacie Matlab, co pozwala później na ich przetwarzanie oraz prezentacje wyników w programach Microsoft Office.

Wirtualne urządzenia pomiarowe (VI)

System SigLab dostarcza następujące wirtualne urządzenia oraz moduły pomiarowe (VI):
- Dynamiczny analizator sygnału VNA
- Analiza widmowa FFT
- Analiza modalna
- Analizator oktawowy
- Analizator z funkcją swept sine
- Analiza odkształceń
- Możliwość automatyzacji pomiarów

Opcje pomiarowe

Do każdego zestawu SigLab dodatkowo są dołączone następujące opcje pomiarowe:

Pomiary długoterminowe:
- do 15 Msamples (32 MB DRAM)
Możliwość automatyzacji pomiarów:
Idealne dla złożonych pomiarów.

Interfejs dla analizy modalnej:

Łatwy w obsłudze interfejs wykorzystujący dane pomiarowe z systemu SigLab dla dalszego przetwarzania w programach typu ME Scope, STARModal lub innych oferujących analizę modalną.

Przetwarzanie danych pomiarowych za pomocą własnych procedur z wykorzystaniem programu Matlab

Otwarta architektura

SigLab również posiada narzędzia umożliwiające transfer danych pomiarowych do programów typu Microsoft Excel lub Word. Można także użyć program MS Word jako interfejs sterujący w systemie SigLab. Dane pomiarowe pojawiają się wówczas automatycznie w dokumencie Word lub w arkuszu Excel.