Get Adobe Flash player

Izolacja ścian na etapie budowy

Aby uzyskać wymagane wartości izolacyjności akustycznej ścian, potrzebne jest zastosowanie odpowiednich materiałów dźwiękoizolacyjnych. Najbardziej efektywnym sposobem jest wykonanie ścian składających się z dwóch warstw materiału konstrukcyjnego pomiędzy którymi znajduje się materiał dźwiękoizolacyjny. Materiał konstrukcyjny zapewnia wysoką masę i dzięki temu tłumienie dźwięków materiałowych oraz powietrznych. Natomiast materiał dźwiękoizolacyjny znajdujący się pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi podwyższa w znacznym stopniu ich izolacyjność akustyczną. Podwyższeniu ulega również izolacyjność termiczna ścian.

Zwiększenie izolacyjności istniejących ścian

W przypadku podwyższania izolacyjności akustycznej ścian jednowarstwowych (prace renowacyjne) materiał dźwiękoizolacyjny jest przymocowywany lub przyklejony na ścianie, a następnie pokryty płytą gipsowo-kartonową znajdującą się na ruszcie metalowym lub drewnianym. Ruszt ten powinien być oddzielony od ściany za pomocą taśm stanowiących wibroizolację. Taśmy te są opisane w punkcie Akcesoria. Podwyższenie izolacyjności ścian istniejących odbywa się przez dodanie jednej lub kilku warstw materiału dźwiękoizolacyjnego. Przykład rozwiązania oraz sposób montażu jest przedstawiony na rysunku poniżej. Rozwiązanie to zapewnia Rw=56 dB

1. Pustak, 8 cm grubość, 52 kg/m2;
2. Tynk, 1.5 cm grubość;
3. Materiał TT;
4. Ruszt metalowy;
5. Materiał dźwiękoizolacyjny Polifibre lub PolifibrePlus;
6. Taśma akustyczna, 4 mm grubość, 50 kg/m3;
7. Płyta G/K, 12 mm grubość;
8. Materiał 5N;
9. Płyta G/K, 12.5 mm grubość;
10. Taśma Fascia Tagliamuro, 4 mm grubość, 50 kg/m3