Get Adobe Flash player

Izolacja podłóg na etapie budowy

Przegrody budowlane poziome (podłogi) są zazwyczaj złożone z kilku warstw: podłoga pływająca, wylewka betonowa, wylewka wyrównująca, ostatnia warstwa podłogi. Materiał dźwiękoizolacyjny składa się z jednej lub kilku warstw elastycznych znajdujących się w jego strukturze. Materiał dźwiękoizolacyjny powinien zapewniać oprócz redukcji hałasu przenoszonego przez strop wystarczającą sprężystość, która eliminuje przenoszenie drgań z górnej warstwy podłogi na dolną. Do najważniejszych właściwości materiału dźwiękoizolacyjnego należy zaliczyć jego sztywność dynamiczną, która wyraża zdolność materiału do redukcji drgań. Im niższa wartość sztywności dynamicznej tym lepsze właściwości dźwiękoizolacyjne. Drugą ważną cechą materiału jest wytrzymałość na ściskanie (pełzanie) wyrażoną w %, która wskazuje odporność maty dźwiękoizolacyjnej na odkształcenia plastyczne.

Izolacja stropów w istniejących budynkach

Dla podwyższenia izolacyjności stropów potrzebne jest rozwiązanie bazujące na technologii sufitów podwieszanych. Nad warstwą płyty kartonowo-gipsowej umieszczonej na ruszcie metalowym znajduje się jedna lub kilka warstw materiału dźwiękoizolacyjnego.

1. Wieszaki antywibracyjne;
2. Ruszt metalowy;
3. Materiał dźwiękoizolacyjny Polifibre lub PolifibrePlus;
4. Płyta G/K, 12,5 mm grubość;
5. Materiał Piombo;
6. Płyta G/K, 15 mm grubość;
7. Taśma akustyczna, 4 mm grubość, 50 kg/m3