Get Adobe Flash player

Regulacja wzbudnika jednoosiowego

SD - Informacje ogólne o produktach Spectral Dynamics

JAGUAR - regulacja drgań ze sprzężeniem zwrotnym wg. określonej charakterystyki częstotliwościowej
- Do 98 kanałów sterujących
- Ponad 500 kanałów pomiarowych

PUMA - regulacja drgań
- Komputerowo wspomagany pakiet testowy oparty o technologie Microsoft Windows
- 4 do 32 kanałów wejściowych
- Pełny pakiet aplikacji do regulacji drgań
- Możliwość pracy w sieci

Regulacja wzbudnika wieloosiowego ze sprzężeniem zwrotnym

JAGUAR - regulacja drgań
- Urządzenie zoptymalizowane do testowania obiektów o wielu stopniach swobody
- Wzbudzanie i regulacja szumu Gaussa za pomocą techniki adaptacyjnej opatentowanej w Spectral Dynamics
- Regulacja sygnału sinusoidalnego o zmiennej częstotliwości za pomocą cyfrowych filtrów śledzących
- Regulacja stanów nieustalonych dla testów SRS oraz sejsmicznych
- Regulacja sygnału w czasie rzeczywistym

Pomiar/ analiza sygnału

JAGUAR - pomiar i analiza sygnału
- Od 8 do ponad 500 kanałów pomiarowych z zasilaniem ICP
- Wydajne dyski dla gromadzenia danych
- Różnorodne możliwości analizy sygnału

PUMA - pomiar i analiza sygnału w laboratoriach
- Komputerowo wspomagany pakiet testowy w oparciu o technologię Microsoft Windows
- 4 do 32 kanałów pomiarowych z zasilaniem ICP
- Procesor DSP o dużej mocy
- Różnorodne możliwości analizy sygnału
- Opcjonalnie, wydajne dyski SCSI (mobilne)

COUGAR - przenośny analizator sygnałów dynamicznych
- Komputerowo wspomagany pakiet testowy dla Microsoft Windows
- 4 do 28 kanałów pomiarowych z zasilaniem ICP
- Procesor DSP o dużej mocy
- Różnorodne możliwości analizy sygnału
- Opcjonalnie, wydajne dyski SCSI (mobilne)

SigLab - analizator sygnałów dynamicznych
- SigLab jest wielokanałowym narzędziem idealnym dla laboratoriów badawczych i uczelni
- Generator funkcji
- Analizator FFT
- Oscyloskop
- Możliwość pracy w sieci

VX2824 - system zbierania danych
- VX2824 jest inteligentnym, 8-kanałowym programowalnym modułem VXI do nagrywania danych
- Filtr dolnoprzepustowy
- 16-bit 2.5/MS/sec/ch ADC - przetwornik ADC
- 16M próbek pamięci DRAM na kanał

Oprogramowanie do analiz na bazie PC

STARModal - kompletny pakiet do dynamicznych analiz struktur na bazie Microsoft Windows
- Analiza modalna z możliwością wyboru wielu zaawansowanych procedur estymacyjnych
- Analiza w dziedzinie czasu
- Określenie częstotliwości drgań własnych
- Wizualizacja postaci drgań własnych struktur i obiektów
- Badanie wpływu modyfikacji struktury na właściwości dynamiczne
- Symulacja odpowiedzi struktury na wymuszenie

STARAcoustics
- Pomiar i analiza poziomów natężenia dźwięku wokół maszyny
- Identyfikacja źródła hałasu w maszynach
- Obliczenie mocy akustycznej maszyny