Get Adobe Flash player

Mierniki

Na terenie zachodniej i centralnej Polski oferujemy mierniki dźwięku i drgań firmy Svantek.

SVAN 955

Przenośny analizator/miernik dźwięku

SVAN 955 jest cyfrowym analizatorem i miernikiem dźwięku klasy 1. Przyrząd ten jest przeznaczony do wszelkich pomiarów akustycznych, a w szczególności do monitorowania hałasu w środowisku oraz pomiarów zagrożenia hałasem w miejscu pracy. W analizatorze zastosowano najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dzięki temu, ten niezwykle mały, lekki przyrząd posiada możliwości pomiarowe dotychczas dostępne jedynie w dużych urządzeniach. Zastosowany w urządzeniu cyfrowy procesor sygnałowy umożliwia wykonanie w czasie pomiaru poziomu dźwięku analizy dźwięku w pasmach oktawowych łącznie z analizą statystyczną.

SVAN 958

Czterokanałowy miernik poziomu drgań i dźwięku

SVAN 958-czterokanałowy, cyfrowy miernik poziomu drgań i dźwięku klasy 1, jest doskonałym narzędziem do wykonywania pomiarów zarówno na stanowiskach pracy, jak i w środowisku. Ma wbudowane wszystkie wymagane przepisami filtry korekcyjne. Do przyrządu można dołączyć trójosiowe przetworniki przyspieszenia do pomiaru drgań miejscowych lub ogólnych. Umożliwiają one, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednoczesny pomiar drgań w trzech osiach. Równocześnie z trójosiowym przetwornikiem drgań, do przyrządu może być dołączony mikrofon do pomiaru poziomu dźwięku. W ka,dym z czterech kanałów można niezależnie wybrać rodzaj przetwornika (czujnik drgań lub mikrofon) oraz stała czasowa i filtr korekcyjny. Możliwa jest równie, praca miernika jako dozymetru hałasu (funkcja dodatkowa). Pojemna, nieulotna pamięć 32 MB pozwala rejestrować historie czasowa pomiaru przez cały dzień pracy. Zapamiętane w mierniku wyniki pomiarów mogą być przeniesione do komputera za pomocą interfejsu USB 1.1 (opcjonalnie RS 232 lub IrDA) oraz programu SvanPC+. Dzięki dużej mocy procesora sygnałowego, w który wyposażony jest miernik SVAN 958, może on wykonywać analizę częstotliwościową mierzonego przebiegu w pasmach oktawowych, tercjowych lub za pomocą FFT jednocześnie w czterech kanałach (funkcje dodatkowe). Mocna obudowa, lekka konstrukcja oraz zasilanie z wymiennych baterii umożliwiają wykorzystanie przyrządu do pomiarów w trudnych warunkach otoczenia, zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu.

Inne produkty firmy SVANTEK są opisane pod www.svantek.com.pl