Get Adobe Flash player

Materiały dźwiękoizolacyjne mają za zadanie wyeliminowanie lub redukcję przenoszenia dźwięków przez przegrody budowlane. Izolacja akustyczna dotyczy przegród budowlanych poziomych (ścian) oraz pionowych (stropów, podłóg). Budynki powinny być projektowane z zachowaniem obowiązujących norm odnośnie izolacyjności akustycznej. Wymagane wartości izolacyjności akustycznej są określone w normach zarówno dla przegród poziomych (ścian) jak i pionowych (podłóg). Z tego względu materiały na przegrody budowlane powinny być dobierane prawidłowo pod względem izolacyjności akustycznej i spełniać jednocześnie normy budowlane. W tym celu należy spełnić następujące warunki: 1. Wybrać materiały konstrukcyjne o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 2. Dokonać w razie potrzeby doboru dodatkowych materiałów dźwiękoizolacyjnych. 3. Sprawdzić izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. 4. Nadzorować prawidłowy montaż materiałów dźwiękoizolacyjnych. Dobór materiałów i sprawdzenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych powinny się odbywać na etapie projektowania budynków. Możliwe jest również podwyższenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych podczas renowacji istniejących budynków.